Categories
Uncategorized

คำทำนาย จาก นางสงกรานต์ ปี 2563

 

นางสงกรานต์

นางสงกรานต์ จะลงมาพร้อมคำพยากรณ์
 ซึ่งในแต่ละปีนั้นนาง-สงกรานต์ก็จะสลับกันลงมา
 แต่ละนางนั้นก็จะมีคำพยากรณ์ที่ต่างกันด้วยเช่นกัน
 ในปีนี้นั้นนาง-สงกรานต์จะเป็นใครกันแน่
 มีคำพยากรณ์ในปีนี้ว่าอะไร ไปอ่านกันเลย

จำเป็นต้องเกริ่นก่อนว่านางวันสงกรานต์นั้นเป็น
ลูกหญิงของท้าวกบิลพระพรหม
 หรือท้าววันมหาสงกรานต์ และก็เป็นเทวนารี
อยู่บนสวรรค์ชั้นจาเหม็นตุมหาราช
 (สรวงสวรรค์ชั้นที่ ในทั้ง

ปวง ชั้นซึ่งมีบทบาทสำหรับการรับหัวของท้าว
กบิลพระพรหมแห่รอบเขาพระสุเมรุในแต่ละรอบปี
หรือในวันสงกรานต์นั้นเอง โดยมีกฏ

เกณฑ์ระบุที่ว่าวันสงกรานต์ เป็นวันที่ 13 เดือนเมษายน
 ตรงกับวันใดก็ให้นางวันสงกรานต์ทุกวันนั้นเป็นผู้แห่
 นางวันสงกรานต์มีทั้งผอง องค์

แต่แล้วเมื่อตอนปีนี้นั้นนาง-สงกรานต์ที่ลงมา
ทรงนามว่า โคราคะเทวี ทรงพาหุรัดทัดดอกปีบ
อาภรณ์แก้วจังหวัดมุกดาหาร ภักษาหาร น้ำมัน
 พระหัตถ์ขวาทรงธนูหรือไม้เท้า พระหัตถ์
ซ้ายทรงพระขรรค์ เสด็จไสยาสน์ลืมเนตร
มาเหนือหลังพยัคฆะ เป็นพาหนะ

ปีนี้ วันศุกร์ เป็นอธิบดีฝน บันดาลให้ฝนตก 500 ห่า ตกในโลกมนุษย์ 50 ห่า ตกในมหาสมุทร 120 ห่า ตกในป่าหิมพานต์ 180 ห่า ตกในเขาจักรวาล 250 ห่า นาคให้น้ำ ตัว มาตรฐานธัญญาหาร ได้
เศษ ๐ ชื่อ ปาปะ ข้าวกล้าในภูมินาจะได้ผล ส่วน เสีย ส่วน มหาชนร้อนใจด้วยอาหารแล เกณฑ์ธาราธิคุณ ตกราศีวาโย (ลมน้ำน้อย ต้องระมัดระวังเรื่องของอาหารการกิน กันดารอาหาร น้ำแล้งนั่นเอง

 …